Muhasebe sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi
Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması,
Bilanço, kar-zarar tablosu, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenmesi
Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması
Muhasebe kayıtlarının kontrolü
Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik
  Bordro Hizmetleri
Personel bordrolarının hazırlanması/kontrolü
Bordroya ilişkin maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü
Aylık ve dört aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması
İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması
İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması/yapılması
SSK ve İş Mevzuatı konusunda müşavirlik


 
Yasal Uygunluk Hizmetleri
Gerçek/Tüzel kişi mükellefiyet tesisi
Şirketlerin kuruluş, genel kurul, kapanış vb. işlemlerin yapılması
Şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının vergi ve sosyal sigorta açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemlerinin yapılması
Mevzuatla ilgili diğer işlemler
Mevzuat konusunda müşavirlik
Olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi/belirlenmesi/raporlanması
Geçmiş dönemlerin vergi beyannamelerinin incelenmesi
Gerçekleşen vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması.
İşlemlerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce mevzuata uygunluğunun kontrolü
Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü
Yararlanılması mümkün olan vergi avantajlarının tanımlanması
Vergi risklerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınması
Eğitim/danışmanlık
  Vergi Beyannameleri ve Bildirim Hizmetleri
Muhtasar, KDV, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması
Vergi beyannamelerinin kontrolü
Mali mevzuata göre bildirimlerin düzenlenmesi
Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik

Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları) - Vergi Uzlaşmaları
Vergi incelemeleri
İnceleme elemanlarıyla yürütülen görüşmeler
Bilgi, belge ve dökümlerin incelenmesi/hazırlanması
Tutanakların gözden geçirilmesi
İnceleme raporlarının analizi
Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler
Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma
Dava aşamasında verilen hizmetlerimiz
Mevzuat ve emsal karar taraması
 
Teşvik
Serbest Bölge Faaliyetleri
Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri
Marka, Patent, Faydalı Model Başvuru Hizmetleri


Copyright Alkanat Sm All Rights Reserved
Copyright Alkanat Sm All Rights Reserved