Beyanname Verme Süresi Ödeme süresi İlgili Kanun Maddesi
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ      
Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazanç İçin Şubat ayının 15. günü akşamına kadar Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte GVK Madde 92, 117
Diğer Gelirlerin Beyanı İçin Mart ayının 15. günü akşamına kadar Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte  
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ Nisan ayının 15. günü akşamına kadar Nisan ayı sonuna kadar KVK Madde 21, 40
(Özel hesap dönemine sahip olanlarda hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15. gününe kadar) Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ      
I. Dönem (Ocak-Mart) 10 Mayıs akşamına kadar 17 Mayıs akşamına kadar GVK Mükerrer Madde 120
II. Dönem (Nisan-Haziran) 10 Ağustos akşamına kadar 17 Ağustos akşamına kadar KVK Madde 25
III. Dönem (Temmuz-Eylül) 10 Kasım akşamına kadar 17 Kasım akşamına kadar  
IV. Dönem (Ekim-Aralık) 10 Şubat akşamına kadar 17 Şubat akşamına kadar  
MUHTASAR BEYANNAME
Aylık Olanlar Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar GVK Madde 98, 119
Üç Aylık Olanlar
I. Dönem (Ocak-Mart) 20 Nisan akşamına kadar 26 Nisan akşamına kadar GVK Madde 98, 119
II. Dönem (Nisan-Haziran) 20 Temmuz akşamına kadar 26 Temmuz akşamına kadar
III. Dönem (Temmuz-Eylül) 20 Ekim akşamına kadar 26 Ekim akşamına kadar
IV. Dönem (Ekim-Aralık) 20 Ocak akşamına kadar 26 Ocak akşamına kadar
Kurumlar Vergisi Kan. 24. Mad. Göre Takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar KVK Madde 24, 41
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi ayın 20'inci günü akşamına kadar Ertesi ayın 26. günü akşamına kadar Damga Vergisi Kanunu Madde 22 Damga Vergisi Kanunu Madde 23
ÖZEL BEYANNAME Özel Beyanname verilmesi gereken gelirlerin iktisap tarihinden itibaren  15 gün içinde Beyanname verme süresi içinde GVK Madde 101
KVK Madde 22,41
KDV BEYANNAMESİ Takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar KDV Kanunu Madde 41, 46
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ
I Sayılı Listede Sıralanan Mallara İlişkin ÖTV Beyannamesi
I. Dönem (Her ayın 1-15. günleri) Her ayın 25. günü akşamına kadar Her ayın 25. günü akşamına kadar ÖTV Kanunu Madde 14
2.Dönem (Her ayın 16- kalan günleri) İzleyen ayın 10. günü akşamına kadar İzleyen ayın 10. günü akşamına kadar ÖTV Kanunu Madde 14
II, III ve IV Sayılı Listelerde Sıralanan Mallara İlişkin ÖTV Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar ÖTV Kanunu Madde 14
BANKA VE SİGORTA MUAMELE Ertesi ayın 15. günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde Gider Vergileri Kanunu Madde 37, 48
VERGİSİ BEYANNAMESİ
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Vergi belediye tarafından tarh olunur. Değişiklik halinde yıl sonuna bildirimde bulunulması gerekir. Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit Kasım ayı içinde Emlak Vergisi Kanunu Madde 11,21,23,30
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte MTV Kanunu Madde 9
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ Takip eden ayın 15. günü akşamına kadar Takip eden ayın 15. günü akşamına kadar Gider Vergileri Kanunu Madde 39
NOTERLERCE ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER      
I. Dönem (Her ayın 1-15. günleri) Her ayın 25. günü akşamına kadar Her ayın 25. günü akşamına kadar  
2.Dönem (Her ayın 16- kalan günleri) İzleyen ayın 10. günü akşamına kadar İzleyen ayın 10. günü akşamına kadar  
ÇEKLERE AİT DEĞERLİ KAĞITLAR VERGİSİ BEYANI Ertesi ayın 7. günü akşamına kadar Ertesi ayın 7. günü akşamına kadar
YILLIK HARÇLAR Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır Ocak ayının son günü akşamına kadar Harçlar Kanunu Madde 113
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ
Veraset ile Intikallerde
Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise: Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte olmak üzere üç yıl süresince ödenir. Veraset ve Intikal Vergisi Kanunu Madde 9, 19
mükelleflerin Türkiye bulunması halinde ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde
mükelleflerin yurtdışında bulunması halinde ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde
Ölüm yurtdışında gerçekleşmiş ise:
- mükelleflerin Türkiye bulunması halinde ölüm tarihini izleyen 6 ay içinde
mükelleflerin ölümün gerçekleştiği ülkede bulunmaları durumunda ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde
mükelleflerin ölümün gerçekleştiği ülke haricinde diğer bir yabancı ülkede bulunmaları durumunda ölüm tarihini izleyen 8 ay içinde
Gaiplik halinde ise: kararın ölüm siciline kaydını takip eden bir ay içinde
Diğer Intikallerde Diğer intikallerde bir ay içinde
Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakaları ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerde Takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Beyanname verme süresi içinde Veraset ve Intikal Vergisi Kanunu Madde 9, 19
Sayfa Başı
 
Copyright Alkanat Sm All Rights Reserved